Sdílet

Ochrana dat

Pokyny k ochraně osobních údajů pro webovou stránku společnosti Schlüter-Systems KG

1. Všeobecně

My, společnost Schlüter-Systems KG, bereme ochranu vašich osobních údajů a zákonná ustanovení sloužící této ochraně velmi vážně. Zákonné požadavky vyžadují vysokou transparentnost zpracování osobních údajů. O smyslu, účelu a rozsahu zpracování jste dostatečným způsobem informováni pouze tehdy, pokud je zpracování pro vás jako subjekt údajů srozumitelné. V našem prohlášení o ochraně osobních údajů vám proto podrobně vysvětlíme, které tzv. osobní údaje zpracováváme při používání webové stránky https://www.schlueter.de a všech jiných internetových stránek, které na ni odkazují (definice viz bod 2).

Správcem ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), spolkového zákona na ochranu osobních údajů (BDSG) a ostatních požadavků týkajících se ochrany osobních údajů je společnost

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Německo

Tel.:+ 49 2371 971-0
Fax:+ 49 2371 971-111

E-mail: info@schlueter.de
Webová stránka: https://www.schlueter.de/index.aspx

Dále jen „správce“ nebo „my“.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

E-mail: datenschutz@schlueter.de

Vezměte na vědomí, že se přes odkazy na naší webové stránce můžete dostat na jiné internetové stránky, které neprovozujeme my, nýbrž třetí osoby. Takové odkazy buď jednoznačně označujeme, nebo jsou identifikovatelné na základě údaje na adresním řádku vašeho prohlížeče. Za dodržování ustanovení na ochranu osobních údajů a bezpečné zpracování vašich osobních údajů na těchto internetových stránkách provozovaných třetími osobami neneseme žádnou odpovědnost.

2. Definice

2.1. Z GDPR

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů používá pojmy z textu nařízení GDPR. Definice pojmů (čl. 4 GDPR) naleznete např. na https://dejure.org/gesetze/DSGVO/4.html.

2.2. Cookies

Cookies jsou malé jednotky informací, které webová stránka ukládá na vaše koncové zařízení nebo je z něj čte. Účelem je umožnit pozdější opětné použití těchto informací. Obsahují kombinace písmen a číslic např. pro identifikaci uživatele a jeho nastavení při obnovení spojení s webovou stránkou, která cookie uložila, pro umožnění zachování přihlášení k zákaznickému účtu nebo pro provádění statistických analýz určitého chování během používání.

3. Všeobecné informace o zpracování údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je to ze zákona přípustné. Předávání osobních údajů se provádí výhradně v níže popsaných případech (viz bod 4 níže).

Jakmile pomine účel pro zpracování, osobní údaje se smažou nebo se ochrání technickými a organizačními opatřeními (např. pseudonymizací, šifrováním). Děje se tak i tehdy, když uplyne předepsaná lhůta pro úschovu, s výjimkou případu, kdy existuje nutnost další úschovy osobních údajů za účelem uzavření nebo realizace smlouvy.

Pokud nejsme za zákona povinni údaje dále ukládat nebo je předat třetí osobě (především orgány činné v trestním řízení), závisí rozhodnutí, které osobní údaje budeme shromažďovat, jak dlouho je budeme uchovávat v paměti a v jakém rozsahu je eventuálně musíme zveřejnit, na tom, které funkce webových stránek v konkrétním případě používáte.

4. Zpracování údajů v souvislosti s používáním webové stránky

Používání webové stránky a jejích funkcí vyžaduje pravidelné zpracování určitých osobních údajů.

4.1. Informativní používání webové stránky

Jestliže naši webovou stránku otevřete a budete ji používat čistě informativním způsobem, tzn. bez využívání doplňkových funkcí, jako je kontaktní formulář nebo zásuvný modul pro sociální sítě, shromažďujeme automaticky osobní údaje. Jedná se při tom o následující informace: IP adresa vašeho koncového zařízení a datum a čas vyvolání webové stránky. Tyto informace zasílá váš prohlížeč, pokud jej nenakonfigurujete tak, aby bylo přenášení informací potlačeno. Pro zajištění bezpečnosti našich informačních systémů potřebujeme část IP adresy. V tom zároveň spočívá náš oprávněný zájem, na jehož základě je zpracování přípustné dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Vaši IP adresu však okamžitě po zjištění anonymizujeme tím, že smažeme její poslední tři číslice. Poté k vám IP adresu již nelze přiřadit.

4.2. Webové fonty Google

Jestliže vyvoláte naši webovou stránku, stáhnou se pro účely jednotného zobrazení tzv. webové fonty. Tento obsah poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Pro správné zobrazení textů a druhů písma načte váš prohlížeč při vyvolání naší webové stránky potřebné webové fonty do mezipaměti vašeho prohlížeče. Prohlížeč, který používáte, musí k tomuto účelu navázat spojení se servery Google. Google se tak dozví, že jste s použitím vaší IP adresy vyvolali naši webovou stránku.

Webové fonty Google se používají za účelem jednotného a atraktivního zobrazení naší webové stránky. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Přenos údajů do USA probíhá dle prováděcího usnesení (EU) 2016/1250 Evropské komise (Ochranný štít EU-USA).

Pro umožnění přenosu do Google zjišťujeme vaši IP adresu. Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, nebo pokud tuto funkci deaktivujete, přenos neproběhne.

Více informací o webových fontech Google naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů naleznete na https://www.google.com/policies/privacy/.

4.3. Google Maps

Části naší webové stránky používají pro integrování mapových údajů funkce Google Maps. Tento obsah poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Díky tomu lze zobrazovat interaktivní mapy přímo na webové stránce a umožnit používání funkce map. Při vyvolání vnořené strany naší webové stránky, na které se používají Google Maps, načte Váš prohlížeč potřebný kód z Google. Prohlížeč, který používáte, musí k tomuto účelu navázat spojení se servery Google. Google se tak dozví, že jste s použitím vaší IP adresy vyvolali naši webovou stránku. Google zároveň může ukládat na vaše koncové zařízení cookies, pokud jste jejich používání ve vašem prohlížeči nezakázali, nebo může cookies číst. Pokud povolíte příslušnou funkci na vašem prohlížeči, mohou se rovněž zjišťovat údaje o poloze. Děje se tak nezávisle na tom, zda jste přihlášeni s použitím uživatelského účtu Google. Pokud jste přihlášeni na Google, přiřadí se vaše údaje k vašemu uživatelskému účtu Google. Pokud si takové přiřazení nepřejete, musíte se před vyvoláním mapové funkce odhlásit.

Google Maps používáme pro atraktivní a komfortní uspořádání naší webové stránky a slouží k usnadnění nalezení míst, která uvádíme na naší webové stránce. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Přenos údajů do USA probíhá dle prováděcího usnesení (EU) 2016/1250 Evropské komise (Ochranný štít EU-USA).

Pro umožnění přenosu do Google zjišťujeme vaši IP adresu. Tyto osobní údaje nemusíte poskytovat. Používání příslušných částí naší webové stránky však bez jejich poskytnutí není možné.

Další informace obsahuje prohlášení o ochraně osobních údajů Google, které naleznete na https://www.google.com/policies/privacy/.

4.4. Sociální média: Google+

Jestliže vyvoláte naši webovou stránku, načte se pro umožnění personalizace a pro snadnější komunikaci zásuvný modul, který integruje tzv. tlačítko „Sdílet“. Toto tlačítko poznáte podle stylizovaného "G" ve spojení se znakem "+1" nebo podle označení "share". Toto tlačítko poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Při vyvolání naší webové stránky načte váš prohlížeč potřebný kód z Google. Prohlížeč, který používáte, musí k tomuto účelu navázat spojení se servery Google. Google se tak dozví, že jste s použitím vaší IP adresy vyvolali naši webovou stránku. Google zároveň může ukládat na vaše koncové zařízení cookies, pokud jste jejich používání ve vašem prohlížeči nezakázali, nebo může cookies číst.

Zásuvný modul Google+ se používá pro personalizaci naší webové stránky a umožňuje vám rychle zobrazit nebo komentovat jednotlivé části naší webové stránky na vašem účtu na Google+. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Přenos údajů do USA probíhá dle prováděcího usnesení (EU) 2016/1250 Evropské komise (Ochranný štít EU-USA).

Pro umožnění přenosu do Google zjišťujeme vaši IP adresu. Tyto osobní údaje nemusíte poskytovat. Používání zásuvného modulu však bez jejich poskytnutí není možné.

Pokud nechcete, aby Google přiřadil osobní údaje shromážděné s využitím naší internetové stránky k vašemu účtu Google+, musíte se před návštěvou naší webové stránky na Google+ odhlásit. Více informací o Google+ naleznete na https://plus.google.com/about?hl=de. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů naleznete na https://www.google.com/policies/privacy/.

4.5. Sociální média: Twitter

Jestliže vyvoláte naši webovou stránku, načte se pro umožnění personalizace a pro snadnější komunikaci zásuvný modul, který integruje tzv. tlačítko „Sdílet“. Toto tlačítko poskytuje společnost Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko („Twitter“). Při vyvolání naší webové stránky načte Váš prohlížeč potřebný kód z Twitteru. Za tímto účelem musí prohlížeč, který používáte, navázat spojení se servery Twitteru. Twitter se tak dozví, že jste s použitím vaší IP adresy vyvolali naši webovou stránku. Twitter zároveň může ukládat na vaše koncové zařízení cookies, pokud jste jejich používání ve vašem prohlížeči nezakázali, nebo může cookies číst.

Zásuvný modul Twitter se používá pro personalizaci naší webové stránky a umožňuje vám rychle zobrazit nebo komentovat jednotlivé části naší webové stránky na vašem účtu na Twitteru. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pro umožnění přenosu do Twitteru zjišťujeme vaši IP adresu. Tyto osobní údaje nemusíte poskytovat. Používání zásuvného modulu však bez jejich poskytnutí není možné.

Pokud nechcete, aby Twitter přiřadil osobní údaje shromážděné s využitím naší internetové stránky k vašemu Twitter účtu, musíte se před návštěvou naší webové stránky na Twitteru odhlásit. Prohlášení společnosti Twitter o ochraně osobních údajů naleznete na https://twitter.com/privacy/.

4.6. Zásuvný modul pro sociální média: YouTube

Části naší webové stránky používají pro zobrazení obsahů videí služby společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („YouTube“). Při vyvolání příslušných stránek načte váš prohlížeč kód potřebný pro zobrazení videa z YouTube. Za tímto účelem musí prohlížeč, který používáte, navázat spojení se servery YouTube. YouTube se tak dozví, že jste s použitím vaší IP adresy vyvolali naši webovou stránku. YouTube zároveň může ukládat na vaše koncové zařízení cookies, pokud jste jejich používání ve vašem prohlížeči nezakázali, nebo může cookies číst.

Zásuvné moduly YouTube se používají pro atraktivní zobrazení naší webové stránky a pro umožnění zobrazení obsahu videí. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Přenos údajů do USA probíhá dle prováděcího usnesení (EU) 2016/1250 Evropské komise (Ochranný štít EU-USA).

Pro umožnění přenosu do YouTube zjišťujeme vaši IP adresu. Tyto osobní údaje nemusíte poskytovat. Používání příslušných částí naší webové stránky však bez jejich poskytnutí není možné.

Pokud nechcete, aby YouTube přiřadil osobní údaje shromážděné s využitím naší internetové stránky k vašemu YouTube účtu, musíte se před návštěvou naší webové stránky na YouTube odhlásit. Více informací o YouTube naleznete na https://www.youtube.com/intl/de/yt/about/. Prohlášení YouTube o ochraně osobních údajů naleznete na https://policies.google.com/privacy.

4.7. Sociální média: Instagram

V naší internetové nabídce jsou integrovány funkce a obsahy služby Instagram, kterou nabízí společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Patří sem např. obsah jako obrázky, videa nebo texty a přepínače, s jejichž pomocí mohou uživatelé obsahy této internetové nabídky na Instagramu sdílet.

Při každém vyvolání některé z jednotlivých stran těchto internetových stránek, které provozujeme a která obsahuje komponentu Instagramu (tlačítko Instagram), přiměje komponenta Instagramu automaticky váš prohlížeč, aby stáhnul zobrazení příslušné komponenty z Instagramu. V rámci tohoto technického procesu se Instagram dozví, kterou konkrétní vnořenou stránku našich internetových stránek navštívíte. Pokud jste členy platformy Instagram, může Instagram přiřadit vyvolání výše uvedeného obsahu a funkcí profilům uživatelů, které jsou tam uvedeny.

Zásuvný modul Instagramu se používá pro personalizaci naší webové stránky a umožňuje vám rychle zobrazit nebo komentovat jednotlivé části naší webové stránky na vašem účtu na Instagramu. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pro umožnění přenosu do Instagramu zjišťujeme vaši IP adresu. Tyto osobní údaje nemusíte poskytovat. Používání zásuvného modulu však bez jejich poskytnutí není možné.

Další informace obsahuje prohlášení Instagramu o ochraně osobních údajů, které naleznete na: https://instagram.com/about/legal/privacy/

4.8. Sociální média: XING

V naší internetové nabídce jsou integrovány funkce a obsahy služby Xing, kterou nabízí společnost XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburk, Německo. Xing je internetová sociální síť, která slouží k propojení uživatelů s existujícími obchodními kontakty a která umožňuje navazovat nové obchodní kontakty. Patří sem např. obsah jako obrázky, videa nebo texty a přepínače, s jejichž pomocí mohou uživatelé obsahy této internetové nabídky na Xing sdílet.

Při každém vyvolání některé z našich stránek, která obsahuje funkce Xing, se vytvoří spojení se servery Xing. Při každém vyvolání některé z jednotlivých stran těchto internetových stránek, které provozujeme a která obsahuje komponentu Xing (zásuvný modul Xing), přiměje komponenta Xing automaticky váš prohlížeč, aby stáhnul zobrazení příslušné komponenty z Xing. Více informací o zásuvných modulech Xing naleznete na https://dev.xing.com/plugins. V rámci tohoto technického procesu se Xing dozví, kterou konkrétní vnořenou stránku našich internetových stránek navštívíte. Pokud jste uživateli, členy platformy Xing, může Xing přiřadit vyvolání výše uvedeného obsahu a funkcí profilům uživatelů, které jsou tam uvedeny.

Xing se používá pro personalizaci naší webové stránky a umožňuje vám rychle zobrazit jednotlivé části naší webové stránky na vašem Xing účtu a rychle navázat kontakt. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o prohlášení Xing o ochraně osobních údajů naleznete zde: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

4.9. Sociální média: LinkedIn

Na naší webové stránce jsou integrovány zásuvné moduly sociální sítě LinkedIn společnosti LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "LinkedIn"). Zásuvné moduly LinkedIn poznáte podle loga LinkedIn nebo podle "tlačítka Sdílet" ("Doporučit“) na této webové stránce. Při každém vyvolání některé z našich stránek, která obsahuje funkce LinkedIn, se vytvoří spojení se servery LinkedIn. LinkedIn obdrží informaci o tom, že jste s použitím vaší IP adresy navštívili naše internetové stránky. Jestliže kliknete na "tlačítko Sdílet" ve chvíli, kdy jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, můžete na vašem profilu LinkedIn umístit odkaz na obsah této internetové stránky. LinkedIn potom může přiřadit návštěvu této webové stránky vašemu uživatelskému účtu.

Zásuvné moduly LinkedIn se používají pro větší personalizaci naší webové stránky. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace naleznete v prohlášení LinkedIn o ochraně osobních údajů na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4.10. Webová analytika: Google Analytics

Když vyvoláte naši webovou stránku, načte se pro statistické vyhodnocení používání webové stránky webová analytická služba Google Analytics. Tuto službu poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Google Analytics používá soubory cookies, které umožňují analýzu používání této webové stránky. Při používání webové stránky vytvářejí cookies informace, které se přenášejí do Google a tam se ukládají do paměti. Používáním rozšíření „anonymizeIp()" přitom zajišťujeme, aby služba Google Analytics přenášela do Google v USA pouze zkrácenou verzi vaší IP adresy. Používání cookies, které se ukládají na vaše koncové zařízení a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky, můžete zakázat.

Služba Google Analytics se používá pro ekonomickou optimalizaci a pro potřebné úpravy naší webové stránky. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Kromě toho máme se společností Google uzavřenou smlouvu o zpracování údajů a při používání Google Analytics dodržujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů. Přenos údajů do USA probíhá dle prováděcího usnesení (EU) 2016/1250 Evropské komise (Ochranný štít EU-USA).

Vaši IP adresu zjišťujeme pro umožnění zkrácení a následně přenosu do Google. Tyto osobní údaje nemusíte poskytovat. Používání této webové stránky je možné bez jejich poskytnutí. Poskytování těchto osobních údajů můžete zabránit instalací zásuvného modulu na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Více informací o Google Analytics naleznete na https://marketingplatform.google.com/about/. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů naleznete na https://policies.google.com/privacy.

4.11. Vyhledávací a analytická služba: Cludo

Na naší webové stránce používáme služby vyhledávače „Cludo“ poskytovaného společností Cludo, Bremerholm 4, 1069 Kodaň K, Dánsko („Cludo“). Cludo umožňuje efektivní upřednostňování relevantního obsahu ve výsledcích hledání a tím kontrolu údajů zadaných do vyhledávací masky. Jestliže zadáte pojem do vyhledávacího pole, vytvoří se spojení se servery Cludo. Cludo přitom zjistí vaši IP adresu a požadavek k vyhledávání.

Cludo se používá pro optimalizaci výsledků hledání a pro potřebné úpravy naší webové stránky. Tento účel představuje náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Více informací o Cludo naleznete na https://www.cludo.com/. Prohlášení Cludo o ochraně osobních údajů naleznete na https://www.cludo.com/privacy-policy/

4.12. Funkce: kontaktní formulář / navázání kontaktu pomocí e-mailu

Pokud použijete kontaktní formulář na naší webové stránce nebo nám napíšete e-mail, použijeme osobní údaje, které v nich uvedete, ke zpracování. Tyto informace zašle váš prohlížeč nebo e-mailový klient a uloží se v našich informačních systémech. Zpracování těchto osobních údajů je nutné pro zodpovězení vašeho požadavku. Pokud nám zašlete e-mail, ukládá se dále vaše IP adresa, datum a čas požadavku.

Zpracování údajů slouží k zodpovězení vašeho požadavku, k zamezení zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.

Toto zpracování je legitimní, protože zodpovězení vašeho požadavku a ochrana našich informačních systémů představují oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Osobní údaje se ukládají na dobu, která je nutná pro zodpovězení vašeho požadavku. Pokud by váš požadavek vedl k pozdějšímu uzavření smlouvy, provádí se uložení na takovou dobu, která je nutná pro provedení předsmluvních opatření nebo pro naplnění smlouvy. Poté se osobní údaje běžně smažou. Tyto osobní údaje nekombinujeme s jinými zdroji dat. Předávání údajů třetím osobám se neprovádí. Neuvažuje se o jejich zaslání do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Tyto osobní údaje nemusíte poskytovat. Používání kontaktního formuláře resp. zaslání e-mailu však bez jejich poskytnutí není možné.

4.13. Funkce: Přihlášení na semináře

Ve Schlüter-Workbox na naší webové stránce se můžete přihlásit na semináře, které provádíme. Pokud tak učiníte, zašle nám váš prohlížeč osobní údaje, které sdělíte při vytváření požadavku, a tyto údaje se uloží v našich informačních systémech. Pokud již jste naším zákazníkem, stačí uvést vaše zákaznické číslo a vaši e-mailovou adresu. Ostatní osobní údaje použijeme z vašeho uživatelského účtu. Kromě toho se do paměti ukládá vaše IP adresa a čas požadavku.

Zpracování osobních údajů, které jste zadali, slouží pro přípravu a provedení semináře, kterého se chcete zúčastnit. Toto zpracování je legitimní, protože jste nám udělili souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a je nutné pro naplnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Uložení IP adresy a času přihlášení slouží k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. V tom zároveň spočívá náš oprávněný zájem, na jehož základě je zpracování přípustné dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Osobní údaje, které jste sdělili, se ukládají na dobu do provedení semináře. Tyto osobní údaje nekombinujeme s jinými zdroji dat. Předávání údajů třetím osobám se provádí pouze za účelem provedení semináře (např. hotelové rezervace na přání účastníka semináře). Neuvažuje se o jejich zaslání do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Tyto osobní údaje nemusíte poskytovat. Bez jejich poskytnutí však nelze zasílat reklamní materiály nebo vytvořit nabídku.

4.14. Funkce: Vyžádání reklamních materiálů nebo nabídek

Na naší webové stránce si můžete vyžádat individuální nabídky k našim výrobkům nebo si nechat zaslat reklamní materiály. Pokud tak učiníte, zašle nám váš prohlížeč osobní údaje, které sdělíte při vytváření požadavku, a tyto údaje se uloží v našich informačních systémech. Pokud již jste naším zákazníkem, stačí uvést vaše zákaznické číslo a vaši e-mailovou adresu. Ostatní osobní údaje použijeme z vašeho uživatelského účtu. Kromě toho se do paměti ukládá vaše IP adresa a čas požadavku.

Zpracování osobních údajů, které jste zadali, slouží pro vytvoření a zaslání individuální nabídky resp. k zaslání reklamních materiálů. Toto zpracování je oprávněné, protože je nutné pro provedení předsmluvních opatření dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a protože zodpovězení vašeho požadavku představuje náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Uložení IP adresy a času požadavku slouží k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. V tom zároveň spočívá náš oprávněný zájem, na jehož základě je zpracování přípustné dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Osobní údaje, které jste sdělili, budou uloženy po dobu, která je nutná pro zaslání reklamních materiálů resp. pro vytvoření nabídky, nebo pro naplnění smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření. Poté se údaje běžně smažou. Tyto osobní údaje nekombinujeme s jinými zdroji dat. Předávání údajů se provádí pouze tehdy, pokud je to nutné pro realizaci smlouvy (např. zasilatelským společnostem). Neuvažuje se o jejich zaslání do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Tyto osobní údaje nemusíte poskytovat. Bez jejich poskytnutí však nelze zasílat reklamní materiály nebo vytvořit nabídku.

4.15. Funkce: Novinky

Na naší webové stránce se můžete přihlásit k odběru novinek. Budou vám zasílány nejnovější informace a nabídky. Pokud tak učiníte, zašle nám váš prohlížeč osobní údaje, které jste uvedli při přihlášení, a tyto údaje se uloží v našich informačních systémech. Kromě toho se do paměti ukládá vaše IP adresa a čas přihlášení.

Zpracování osobních údajů, které jste zadali, slouží pro personalizaci a pro zasílání novinek. Toto zpracování je oprávněné, protože jste nám udělili souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a protože máme oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Ukládání vaší IP adresy a okamžik přihlášení slouží jako důkaz vašeho souhlasu, který musíme prokazovat dle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Osobní údaje, které jste zadali, jsou u nás uloženy do zrušení odběru. Tyto osobní údaje nekombinujeme s jinými zdroji dat. Předávání údajů třetím osobám se neprovádí. Neuvažuje se o jejich zaslání do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Tyto osobní údaje nemusíte poskytovat. Odběr našich novinek však bez jejich poskytnutí není možný.

4.16. Přihlášení na akce

Můžete se přihlásit na akce uvedené na našich webových stránkách. Pokud tak učiníte, zašle nám váš prohlížeč osobní údaje použité při přihlášení a ty se uloží v našich informačních systémech. Kromě toho se do paměti ukládá vaše IP adresa a čas přihlášení.

Zpracování osobních údajů, které jste zadali, slouží pro přípravu a provedení akce, které se chcete zúčastnit. Toto zpracování je legitimní, protože je nutné pro naplnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Uložení IP adresy a času přihlášení slouží k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. V tom zároveň spočívá náš oprávněný zájem, na jehož základě je zpracování přípustné dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Osobní údaje, které jste sdělili, zůstávají po provedení akce uloženy v paměti. Tyto osobní údaje nekombinujeme s jinými zdroji dat. Předávání údajů se provádí pouze tehdy, pokud je to nutné pro provedení semináře (např. spolupracujícím partnerům, kteří dávají k dispozici prostory). Neuvažuje se o jejich zaslání do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Tyto osobní údaje nemusíte poskytovat. Přihlášení na seminář však bez jejich poskytnutí není možné.

4.17. Účast na soutěžích o ceny

Můžete se zúčastnit našich soutěží o ceny. Abyste se soutěže o ceny mohli zúčastnit a abychom vás popř. mohli kontaktovat, pokud vyhrajete, shromažďujeme osobní údaje (jako je příjmení, jméno, e-mail). Pokud bude soutěž o ceny probíhat na našich webových stránkách, uloží se do paměti dále vaše IP adresa a čas účasti na soutěži.

Zpracování osobních údajů, které jste zadali, slouží pro přípravu a provedení soutěže o výhry, které se chcete zúčastnit. Toto zpracování je legitimní, protože je nutné pro naplnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Uložení IP adresy a času účasti na soutěži slouží k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. V tom zároveň spočívá náš oprávněný zájem, na jehož základě je zpracování přípustné dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Vaše údaje zásadně nepředáváme třetím osobám, s výjimkou případu, kdy je to nutné pro provedení soutěže o ceny nebo pro odeslání výhry (např. zaslání výhry). Po ukončení soutěže o ceny vaše osobní údaje zpracované v rámci soutěže smažeme. Výjimku tvoří případy, kdy budete souhlasit s dalším zpracováním (např. za účelem odběru novinek). Tyto osobní údaje nemusíte poskytovat. Účast na soutěži o ceny však bez jejich poskytnutí není možná.

4.18. Žádost o pracovní místo

Žádost o pracovní místo nám můžete zaslat na e-mailovou adresu uvedenou na našich webových stránkách v části www.schlueter.de/stellenangebote nebo v části www.azubis.schlueter.de/bewerbungen nebo ji můžete zaslat poštou. V rámci žádosti o pracovní místo shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje za účelem provedení příslušného řízení. K vaší žádosti uložíme pouze ty údaje, které nám sdělíte (především základní údaje; kontaktní údaje a rovněž následující údaje, pokud je od vás obdržíme: vysvědčení, další kvalifikace, životopis, mzdové představy, nejbližší možný termín nástupu, popř. zprávy a obsahy k dokumentům, které nám zašlete). Informace nám budou předány, jakmile nám elektronickou nebo běžnou poštou zašlete žádost o pracovní místo. Kromě toho se do paměti ukládá vaše IP adresa a čas předání žádosti o pracovní místo.

Právní základ pro provedení řízení o přijetí do pracovního poměru tvoří čl. 88 odst. 1 GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 věta 1 spolkového zákona o ochraně osobních údajů. V výjimkou výslovného souhlasu dle § 26 odst. 2 spolkového zákona o ochraně osobních údajů (např. s předáváním dalším podnikům skupiny Schlüter) nebudou vaše údaje předávány třetím osobám. Uložení IP adresy a času předání žádosti o pracovní místo slouží k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. V tom zároveň spočívá náš oprávněný zájem, na jehož základě je zpracování přípustné dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Vaše údaje ukládáme do okamžiku ukončení řízení o přijetí do pracovního poměru. Údaje neúspěšných uchazečů se smažou nejpozději po uplynutí šesti měsíců od ukončení řízení. Pokud s tím budete výslovně souhlasit (např. za účelem zápisu do seznamu talentů), budeme mít vaše údaje uložené v paměti po dobu až dvou let. Poté budou údaje u neúspěšných žádostí smazány. To platí i pro případy, kdy svůj souhlas odvoláte. Neprovádíme zasílání vašich osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Vaše osobní údaje nemusíte poskytovat. Vaši žádost o pracovní místo však bez jejich poskytnutí nelze zpracovat.

5. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k informacím dle čl. 15 GDPR, právo na opravu dle čl. 16 GDPR, právo na výmaz dle čl. 17 GDOR, právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. U práva na přístup k informacím a u práva na výmaz platí omezení dle §§ 34, 35 GDPR. Kromě toho platí právo na vznesení námitky k úřadu provádějícímu dozor nad ochranou osobních údajů (čl. 77 GDPR ve spojení s § 19 GDPR).

6. Automatické rozhodování v jednotlivých případech a profilování

Automatické rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování se neprovádí.

7. Oznamovací povinnost správce

Veškerým příjemcům, jejichž osobní údaje byly zveřejněny, sdělujeme jakoukoliv opravu nebo výmaz jejich osobních údajů nebo omezení zpracování dle čl. 16, čl. 17 odst. 1 a čl. 18 GDPR, s výjimkou případu, kdy sdělení nelze provést nebo je spojeno s nepřiměřenými náklady.

Pokud to budete požadovat, budeme vás informovat o příjemcích.

8. Právo na vznesení námitky

Z důvodů, které vyplývají z vaší mimořádné situace, máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, dle čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR. Pokud se zpracování osobních údajů provádí za účelem přímé reklamy, máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takové reklamy. Odvolání souhlasu lze provést neformálně a adresuje se na:

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Německo

E-mail: widerspruch@schlueter.de

9. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Dle čl. 7 odst. 3 v. 4 GDPR máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Oprávněnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání tím není dotčena. Odvolání se tak vztahuje vždy pouze na zpracování plánované po odvolání. Odvolání nemá předepsanou formu a zasílá se poštou nebo e-mailem. Pokud vznesete námitku, nebudeme již vaše osobní údaje zpracovávat, s výjimkou případu, kdy to povoluje jiný (zákonný) předpoklad. Pokud však dojde k odvolání souhlasu a neexistuje žádný jiný souhlas, musí být osobní údaje dle čl. 17 odst. 2 písm. b GDPR na základě vašeho přání neprodleně smazány. Odvolání souhlasu lze provést neformálně a adresuje se na:

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Německo

E-mail: widerspruch@schlueter.de

Sdílet